Media

  • video

Peter Donatz

Interim-directeur

pdonatz@wvsonderwijs.nl / 06 518 83 474
aanspreekpunt voor fusie

Sinds begin 2009 ben ik namens WVS Onderwijs ingezet in interim-opdrachten, die zeer gevarieerd van aard zijn geweest. Uiteraard als directeur a.i. op diverse basisscholen, maar ook ben ik actief geweest als algemeen directeur van een schoolbestuur, als bestuurssecretaris en als directeur in de retailbranche. Al met al opdrachten die zeer divers van aard zijn geweest. En dat niet alleen, maar ook bij zeer verschillende organisaties.

Juist deze diversiteit past goed bij mij en brengt het beste in mij boven. Vanuit de ervaringen opgedaan in een lange onderwijscarrière gekoppeld aan een bedrijfsmatige invalshoek de opdracht uitvoeren onder het WVS-motto: "Gewoon zorgen dat het beter werkt."

Een organisatie, zoals een school, analyseren, vervolgens planmatig aan de verbeteringen werken, waarbij de samenwerking met het bestaande team gezocht wordt, vormt voor mij de uitdaging. Daarbij spelen het luisteren naar teamleden, het maken van heldere afspraken, het nemen van duidelijke beslissingen een belangrijke rol.
"Interim" is weliswaar synoniem voor "Tijdelijk", maar juist daarin ligt vaak de kern van de opdracht: de voorbereidingen treffen voor een opvolger, zodat hij/zij kan instappen in een organisatie waar de fundamenten voor een stevig bouwwerk al zijn gelegd.

In evaluaties van opdrachten zijn opdrachtgevers positief over de communicatie met de leidinggevende. Vakbekwaaamheid, resultaat- en klantgerichtheid zijn ook aspecten van het persoonlijk functioneren, die door de opdrachtgevers gewaardeerd worden.

Voor WVS Onderwijs heb ik als adviseur cultuur- en leiderschapsonderzoeken, begeleiding van fusietrajecten en coachingstrajecten op individueel en teamniveau uitgevoerd.

Mocht uw belangstelling gewekt zijn, dan wil ik in graag persoonlijk met u in gesprek.

Meer over Peter

Referenties van Peter

Peter weet met hart voor onderwijs mensen te motiveren.

De Zwerm, Rijswijk