Missie & Visie

Missie

'Gewoon zorgen dat het beter werkt'

Het is onze missie om bij te dragen aan de constante verbetering van de kwaliteit van het onderwijs. Dit doen we door transparante en concrete advisering en door motiverend, richtinggevend en daadkrachtig interim-management.
We richten ons hierbij vanuit een no-nonsense beleid op het behalen van de afgesproken resultaten, maar houden daarbij het gevoel voor de menselijke maat voor ogen.

Visie

WVS Onderwijs: