Kernwaarden

Klantnabijheid

WVS Onderwijs werkt met medewerkers, die over een zeer ruime praktijkervaring als leidinggevende in het onderwijs beschikken. Een wezenlijke voorwaarde voor goede dienstverlening.

WVS Onderwijs levert zijn diensten nadat goed notie is genomen van de wensen van de klant. WVS kan deze informatie, gezien haar expertise, op waarde schatten. Dit wordt herkend in het Plan van Aanpak, waarin zowel de specifieke problematiek(en) als de bredere onderwijscontext zijn opgenomen. Hiermee geeft WVS haar visie op de situatie.

WVS denkt met de klant mee. Dit doet zij door tijdens de dienstverlening te attenderen op mogelijk nog niet onderkende processen c.q. knelpunten in de organisatie en door bij afronding van de dienstverlening aanbevelingen m.b.t. de organisatieontwikkeling te doen.

Transparantie

WVS geeft voor aanvang van de dienstverlening duidelijkheid m.b.t. haar werkprocedure.
WVS legt schriftelijk vast:

Een nazorgtraject wordt aangeboden als definitieve afsluiting van de opdracht.
De WVS-medewerker laat, in relatie tot het plan van aanpak, concreet aantoonbaar voorbeeldgedrag zien.

Onze Opdrachtgevers

Klanten geven WVS een

Onze klanten geven
ons
een 8,6 op een schaal van 10 bij een totaal van 10 beoordelingen.