Media

  • video

Ton van Nieuwkoop

Directeur WVS Onderwijs BV

tvannieuwkoop@wvsonderwijs.nl / 06 104 23 289

Ik ben sinds 2000 werkzaam bij WVS Onderwijs, waar ik vanaf 2003 de functie van directeur heb.
Na mijn opleiding aan de Pedagogische Academie ben ik in 1982 aan de slag gegaan als leerkracht. In 1986 mocht ik mijn inzet aanvullen met werkzaamheden als directeur. Met de basisschool in de kinderschoenen en WSNS, FBS/lumpsum in het verschiet een fantastisch moment om in die functie te starten.
In de periode 1986 – 2000 heb ik op al deze terreinen, zowel op school als bovenschools niveau, een bijdrage mogen leveren. Daarnaast heb ik de schoolleideropleiding gevolgd en mij bezig gehouden met hoogbegaafdheid en competentiemanagement.
In de periode 2000 -2003 heb ik op diverse scholen interim-opdrachten uitgevoerd en besturen geadviseerd m.b.t. fusie en bovenschools management.
Vanaf 2003 ben ik eindverantwoordelijke van de WVS Onderwijs BV, waarbij ik naast het behartigen van de zakelijke belangen ook op bestuurlijk niveau als adviseur of ad interim actief ben.

In de contacten met (potentiële) opdrachtgevers zie ik het als een uitdaging om een goed beeld te vormen van de organisatie c.q. de school en een inschatting te maken van de gewenste kwaliteiten en persoonlijkheid van de door ons in te zetten medewerker. Hoe beter dit aansluit bij het profiel en de behoefte van de school of het team, hoe groter de kans op structurele oplossingen voor de neergelegde hulpvragen.

Grote voldoening haal ik uit het samen met onze collega's sparren over de vragen/opdrachten die door de opdrachtgevers aan ons zijn meegegeven. Met elkaar analyseren, keuzes maken en lijnen uitzetten, zonder daarbij op de stoel van de collega te gaan zitten, is voor mij hierbij de uitdaging.
Bovenal blijf ik mij inzetten om met elkaar het allerbeste voor de school te realiseren.
Gewoon zorgen dat het beter werkt dus!

Meer over Ton

Referenties van Ton

Integer naar de mensen, zakelijk op de inhoud.