Ton van Nieuwkoop

Directeur WVS Onderwijs BV E: T: T: 06 104 232 89

Profiel en drijfveren

Ik ben een stabiele persoonlijkheid met een groot analytisch vermogen. Hierdoor kan ik snel hoofd- en bijzaken scheiden oftewel prioriteiten aanbrengen en grenzen stellen. Voor de medewerkers/collega’s ontstaat hierdoor heel snel duidelijkheid en geeft dit rust.

Ik kan goed luisteren, maar stel ook (confronterende) verhelderingvragen. Tevens benoem ik door mij gesignaleerd gedrag en geef aan wat dat bij mij en mogelijk anderen oproept. Hierbij respecteer ik (de mening van) de ander, zonder mijn verantwoordelijkheid als leidinggevende te veronachtzamen.

Ik word enthousiast als ik aan de slag kan met het analyseren van een complexe situatie en deze zo teruggeven aan de betrokkenen, zodat zij weer overzicht hebben en/of verder kunnen. (...)

Ik ben een stabiele persoonlijkheid met een groot analytisch vermogen. Hierdoor kan ik snel hoofd- en bijzaken scheiden oftewel prioriteiten aanbrengen en grenzen stellen. Voor de medewerkers/collega’s ontstaat hierdoor heel snel duidelijkheid en geeft dit rust.

Ik kan goed luisteren, maar stel ook (confronterende) verhelderingvragen. Tevens benoem ik door mij gesignaleerd gedrag en geef aan wat dat bij mij en mogelijk anderen oproept. Hierbij respecteer ik (de mening van) de ander, zonder mijn verantwoordelijkheid als leidinggevende te veronachtzamen.

Ik word enthousiast als ik aan de slag kan met het analyseren van een complexe situatie en deze zo teruggeven aan de betrokkenen, zodat zij weer overzicht hebben en/of verder kunnen. Ik ken het onderwijs van binnenuit en tegelijkertijd ben ik altijd de zogenaamde ‘frisse blik van buiten’ met een wat zakelijke insteek. De combinatie hiervan maakt, dat ik met een mooie balans tussen professionele betrokkenheid en distantie van meerwaarde kan zijn.

Dit geldt zowel in het met bestuurders zoeken naar wegen c.q. oplossingen, als in het sparren met de eigen collega’s, als ook in de eigen opdrachten die ik uitvoer.

In de contacten met (potentiële) opdrachtgevers zie ik het als een uitdaging om een goed beeld te vormen van de organisatie c.q. de school en een inschatting te maken van de gewenste kwaliteiten en persoonlijkheid van de door ons in te zetten medewerker. Hoe beter dit aansluit bij het profiel en de behoefte van de school of het team, hoe groter de kans op structurele oplossingen voor de gestelde hulpvragen.

Grote voldoening haal ik uit het samen met onze collega's sparren over de vragen/opdrachten die door de opdrachtgevers aan ons zijn meegegeven. Met elkaar analyseren, keuzes maken en lijnen uitzetten, zonder daarbij op de stoel van de collega te gaan zitten.

Een eigen opdracht uitvoeren houdt mij betrokken bij de praktijk van alle dag. Blijven weten en voelen wat er in de school gebeurt, vind ik van groot belang om mijn functie als directeur van WVS Onderwijs te kunnen vervullen. Hoe kun je immers helpen of adviseren als je de taal van het onderwijs niet meer verstaat en spreekt?

Samen met alle betrokkenen zet ik mij in om het allerbeste voor de school en dus haar leerlingen te realiseren.

Gewoon zorgen dat het beter werkt dus!

Kernwaarden

Nuchterheid

Duidelijkheid

Betrouwbaarheid

Opdrachten

Bestuurder a.i.

2016 / In een financieel moeilijke situatie een organisatie begeleid bij het vinden van een partner, waardoor voortbestaan van de scholen is veilig gesteld.

Coach managementteam basisschool

2014 - 2015 / Met de directeur, bouwcoördinatoren en IB-er een duidelijk functiegebouw opgesteld, hun rol geconcretiseerd en gecoacht in hierbij horend professioneel gedrag.

 

Vaardigheden

Leidinggeven

Analytisch

Ondernemend

Daadkracht

Onze Opdrachtgevers

Klanten geven WVS een

Onze klanten geven
ons
een 8,6 op een schaal van 10 bij een totaal van 10 beoordelingen.