Media

  • video

Sjaak Verbree

Interim-directeur

sverbree@wvsonderwijs.nl / 06 212 81 111
aanspreekpunt voor HRM/opbrengstgericht management

Ik ben geboren in 1966 en woon, samen met ons gezin, in Gouda. Nadat ik 5 jaar directeur van een basisschool was, werk ik sinds 2005 als interim directeur en adviseur voor het Primair Onderwijs, in dienst van WVS Onderwijs te Gouda.

Ik werk voor verschillende opdrachtgevers in Primair Onderwijs en kan veel kennis en ervaring kwijt, zowel op schoolniveau als ook bovenschools niveau. Dit alles ten dienste van het primaire proces, want het zijn de kinderen waarvoor ik mij (indirect) in zet! Ook leer ik veel van de verschillende opdrachten, mensen en situaties en is er bij WVS Onderwijs aandacht voor scholing en ontwikkeling. Dat stimuleert, motiveert en geeft energie.

Mijn werk bestaat uit een afwisseling tussen werkzaamheden als: interim directeur, (bovenschools) beleidsadviseur en onderzoeker voor scholen en schoolbesturen.

Ik ben breed inzetbaar voor verschillende opdrachtgevers en heb mij gespecialiseerd in:

  • Kwaliteitszorg & opbrengstgericht werken
  • Personeel & organisatie / HRM
  • Interim management

Ik sta ingeschreven in het 'register directeur onderwijs' (RDO).

Ik onderzoek en adviseer basisscholen (waaronder 'zwak' bevonden scholen) m.b.t. de kwaliteit van het onderwijs, geef leiding aan scholen en versterk onderwijsorganisaties op het gebied van P&O / HRM. Ik geniet van de afwisseling tussen de verschillende werkzaamheden, in een steeds wisselende context.

Ik ben een resultaatgericht persoon, die makkelijk contact maakt en omgevingsbewust is. Kwaliteitsgericht, met oog voor de mensen.

WVS Onderwijs zorgt dat het beter werkt. Resultaatgericht, met een menselijke maat. Dat spreekt mij aan en ik lever hieraan graag mijn bijdrage!

Meer over Sjaak

Referenties van Sjaak

Sjaak is enorm bevlogen en zeer deskundig op veel onderwijsterreinen, met name op het gebied van kwaliteitszorg, opbrengstgericht werken en P & O zaken. Hij toont zich flexibel en betrokken en is daarbij gedegen en creatief, steeds resultaatgericht op zoek naar de beste uitwerking!

PCPO, Rijssen