Richard Joosse

Interim-directeur E: T: 06 131 379 70

Profiel en drijfveren

Ik ben een rustige, stabiele persoonlijkheid met een groot hart voor de kinderen in de klas. Ik werk graag gestructureerd en doelgericht aan dat wat moet gebeuren. Ik analyseer situaties snel en kan hoofd- en bijzaken scheiden, oftewel prioriteiten aanbrengen en grenzen stellen. Dit heeft tot gevolg dat medewerkers, ouders en leerlingen al vrij snel duidelijkheid ervaren in hun eigen leer- en werkomgeving.

Ik kan luisteren, maar kan ook doorvragen om boven water te krijgen wat echt speelt. Ik heb aandacht voor de persoon en het belang van de persoon. Daarnaast houd ik het belang van de klant voor ogen. Waar nodig ga ik dan confronterende gesprekken niet uit de weg. Mijn insteek voor gesprekken is uiteindelijk om te kijken naar de mogelijkheden van een medewerker. In mijn leidinggeven ben ik transparant. Zo weet iedereen hoe ik werk en wat ik verwacht. Mijn opgedane ervaring in de diverse scholen en mijn ‘blik van buiten’ (...)

 

Ik ben een rustige, stabiele persoonlijkheid met een groot hart voor de kinderen in de klas. Ik werk graag gestructureerd en doelgericht aan dat wat moet gebeuren. Ik analyseer situaties snel en kan hoofd- en bijzaken scheiden, oftewel prioriteiten aanbrengen en grenzen stellen. Dit heeft tot gevolg dat medewerkers, ouders en leerlingen al vrij snel duidelijkheid ervaren in hun eigen leer- en werkomgeving.

Ik kan luisteren, maar kan ook doorvragen om boven water te krijgen wat echt speelt. Ik heb aandacht voor de persoon en het belang van de persoon. Daarnaast houd ik het belang van de klant voor ogen. Waar nodig ga ik dan confronterende gesprekken niet uit de weg. Mijn insteek voor gesprekken is uiteindelijk om te kijken naar de mogelijkheden van een medewerker. In mijn leidinggeven ben ik transparant. Zo weet iedereen hoe ik werk en wat ik verwacht. Mijn opgedane ervaring in de diverse scholen en mijn ‘blik van buiten’ zijn voor de opdrachtgever en de school helpend om de volgende stap te kunnen zetten in de al bestaande ontwikkelingen.

Mijn persoonlijke drijfveer om in het onderwijs te werken is dat leerlingen uitdagend, boeiend en eigentijds onderwijs krijgen. Ik word enthousiast als ik scholen kan helpen te focussen op haalbare doelen. En waar nodig de organisatie, in samenwerking met het team, zo in te richten dat het dienstbaar is aan het onderwijs wat gegeven wordt. In mijn opdrachten zie ik het als een meerwaarde om vanuit de bestaande kwaliteiten en expertise teamleden mee te laten denken in de ontwikkeling van de school. Naast het werken met de teamleden zijn de gesprekken met de leerlingen waardevol. Ze weten vaak zelf te benoemen wat goed gaat en wat beter kan. En natuurlijk zijn ook de ouders belangrijk. Het is immers hun kind die ze dagelijks aan de school toevertrouwen!

Voor mij is het woord ‘opbrengsten’ geen beladen term. De opbrengsten zijn wat mij betreft de feiten om te analyseren of het gegeven onderwijs aansluit bij het kind. Uiteindelijk zijn de opbrengsten de aanzet tot het gesprek over waar het daadwerkelijk om gaat; uitdagend, boeiend en eigentijds onderwijs. Ik ben tevreden als ik tijdens mijn interim periode een aanzet heb kunnen geven tot een duurzame verbetering van het onderwijs, werkomstandigheden of de school organisatie. Gewoon zorgen dat het beter werkt dus!

Kernwaarden

Vertrouwen

Betrokkenheid

Verantwoordelijkheid

Duidelijkheid

Opdrachten

2018 – 2019 Directeur a.i.

Team voorbereiden op 2-hoofdige directie; werken aan professionele cultuur team; werken aan rolvastheid alle geledingen (éénpitter bestuur-MR-directie-team)

2018 - 2019 Directeur a.i.

Verbetering interne en externe communicatie; profilering van de school; onderzoek doen toe-komstperspectief van de school

2017 – 2018 Locatieleider a.i.

Samen met de algemeen directeur sturen op het verkrijgen van een basisarrangement en een professionele teamcultuur in een school voor voortgezet speciaal onderwijs

Vaardigheden

Leidinggeven

Doelgericht

Analystisch

Daadkracht

Onze Opdrachtgevers

Klanten geven WVS een

Onze klanten geven
ons
een 8,6 op een schaal van 10 bij een totaal van 10 beoordelingen.