Lenemie Laarman

Interim-directeur E: T: 06 109 18 250

Profiel en drijfveren

Ik ben Lenemie Laarman.

Vanaf 2001 ben ik werkzaam bij WVS Onderwijs. WVS onderwijs bestond nog niet lang en het was een tijd van pionieren, zoeken en producten ontwikkelen. Ik heb een onderbreking ("uitstapje") van 4 jaar gehad waarbij ik, als directeur, verbonden was aan een Stichting.

Omdat ik het afwisselende werk als interim directeur en de prettige werksfeer bij WVS bleef missen, ben ik weer teruggekomen en heb daar op de dag van vandaag geen spijt van! In mijn onderwijsloopbaan ben ik in 1971 gestart als kleuterleidster en werd al zeer snel hoofdleidster. Na ruim 5 jaar gewerkt te hebben, ben ik er een aantal jaren tussenuit geweest i.v.m. de geboorte van onze kinderen. Wel heb ik in die periode veel ingevallen, omdat ik het onderwijs bleef missen.

Ik ben Lenemie Laarman.

Vanaf 2001 ben ik werkzaam bij WVS Onderwijs. WVS onderwijs bestond nog niet lang en het was een tijd van pionieren, zoeken en producten ontwikkelen. Ik heb een onderbreking ("uitstapje") van 4 jaar gehad waarbij ik, als directeur, verbonden was aan een Stichting.

Omdat ik het afwisselende werk als interim directeur en de prettige werksfeer bij WVS bleef missen, ben ik weer teruggekomen en heb daar op de dag van vandaag geen spijt van! In mijn onderwijsloopbaan ben ik in 1971 gestart als kleuterleidster en werd al zeer snel hoofdleidster. Na ruim 5 jaar gewerkt te hebben, ben ik er een aantal jaren tussenuit geweest i.v.m. de geboorte van onze kinderen. Wel heb ik in die periode veel ingevallen, omdat ik het onderwijs bleef missen. Vanaf 1985 ben ik weer fulltime gaan werken als respectievelijk groepsleerkracht, bouwcoördinator, remedial teacher, intern begeleider en adjunct directeur. Daarna ben ik directeur en meerschools directeur geworden. In al deze functies heb ik gewerkt op middelgrote en zeer grote (multiculturele) scholen in de Randstad. Naast de carrière stappen die ik gemaakt heb in het onderwijs, heb ik mij ook steeds verder ontwikkeld door het volgen en nog steeds volgen van scholing op veel terreinen.

Mijn werkzaamheden bij WVS Onderwijs bestaan uit interim management, het coachen van directeuren en middenmanagement, het adviseren van besturen en bovenschools management, o.a. naar aanleiding van diagnostisch cultuuronderzoek op scholen, en het geven van supervisie. Ik heb hiermee veel ervaring opgedaan. Daarnaast wordt in iedere opdracht weer iets anders van mij gevraagd. Dit betekent dat ik o.a. in staat ben flexibel te zijn, resultaatgericht te werken en prioriteiten kan stellen.
Het interim manager zijn, betreft dikwijls het werken op scholen waar sprake is van complexe situaties, of scholen waarin een veranderingstraject voorbereid en/of ingezet moet worden. Het kan ook het inzetten en begeleiden van een kwaliteitsverbeterings-traject i.v.m. dreiging of beoordeling van "zwakke of zeer zwakke" school door de inspectie. Het betreft scholen van diverse aard en omvang in verschillende delen van het land.

Het is voor mij iedere keer weer de uitdaging om snel de ware problematiek in kaart te brengen. Hierbij kijk ik naar de geschiedenis van de school, de schoolcultuur en het leiderschap van de (vertrokken) directeur(en), de organisatiestructuur en de kwaliteit van het onderwijs. Dit alles beschrijf ik in een plan van aanpak, waarin ik de kansen van de organisatie weergeef, die ik vervolgens omzet in haalbare doelen en meetbare resultaten. Vanuit deze gestelde doelen werk ik op een procesmatige wijze, waarbij ik mij steeds naar de opdrachtgever toe verantwoord.
Het coachen van het management is zowel bij beginnende als ervaren directeuren. Hierbij richt ik mij op werkdoelen, waarbij de nadruk ligt op het handelen van de directeur. In mijn supervisietrajecten richt ik mij op persoonlijke leerthema's gekoppeld aan beroep en functie. Het accent hierbij ligt op het denken, voelen, willen en handelen van de supervisant, dat tot doel heeft te leren reflecteren op eigen gedrag en te komen tot gedragsverandering. Bij deze vormen van begeleiding ga ik, met name bij het coachen, uit van de (gewenste) competenties van de directeur/locatieleider. Bij de diagnostische cultuuronderzoek richt ik mij steeds op de heersende en gewenste schoolcultuur en de aanwezige opvatting/toepassing van leiderschapsgedrag. Dit in relatie met de doelen van de professionele (lerende) organisatie en het onderwijskundig- en professioneel leiderschap. Tevens onderzoek ik de verandercapaciteit van de directie en/of team. Het onderzoek wordt vastgelegd in een schriftelijke rapportage met conclusies en aanbevelingen. Dit interne product heb ik ontwikkeld en beschreven. Ik ben dan ook van verschillende onderzoeken de onderzoeksleider geweest.

Mijn werk doe ik met veel plezier. Het geeft mij iedere keer veel energie om te zien dat teams weer gemotiveerd raken en in staat zijn kritisch te kunnen kijken naar hun eigen handelen en daarvan te kunnen leren. Met betrekking tot het begeleiden van directeuren geeft het mij energie te kunnen constateren dat zij zich verder ontwikkelen. Kortom, als ik bemerk dat mensen weer in staat zijn om, naast persoonlijke ontwikkeling, met hun hart te kunnen en willen werken in een school, vind ik daarin heel veel voldoening. Te zien dat ze terug zijn bij dat wat hen echt bezielt om te werken met kinderen, hun zogenaamde authentieke kern. Hierdoor kunnen zij zich weer richten op waar het in een school echt om draait, namelijk goed onderwijs geven aan kinderen. Onderwijs waarin het leren leren voor kinderen en team centraal staat in relatie met de ons omringende wereld. Hierbij is het tevens belangrijk om de samenhang tussen de verschillende aspecten te zien, omdat dat leidt tot duurzaam leren. Dit alles vraagt van mij, naast onderwijskundig leiderschap, ook persoonlijk leiderschap. Hierbij hoort naast visie ontwikkelen, strategisch beleid maken, mensen inspireren, concepten ontwerpen en veranderkundig handelen ook ruimte geven, eisen stellen, coachen, stimuleren, enthousiasmeren, confronteren en corrigeren van niet professioneel gedrag. Ik zie leerkrachten dan ook als "het kapitaal" van een organisatie.

Mijn specialisaties zijn:

  • Het analyseren van het probleem van scholen in crisissituaties en het begeleiden daarvan (Dit kan zijn op onderwijskundig en/of personeelsgebied en het opzetten van een organisatiestructuur, waarbij de organisatiecultuur een belangrijk aspect is)
  • Verandermanagement
  • Kwaliteitsbeleid
  • Opbrengstgericht werken
  • De multiculturele school (o.a. 2e taalverwerving)

Onze Opdrachtgevers

Klanten geven WVS een

Onze klanten geven
ons
een 8,6 op een schaal van 10 bij een totaal van 10 beoordelingen.