Media

  • video

Jan Punt

Directeur/bestuurder a.i.

jpunt@wvsonderwijs.nl / 06 203 68 095
aanspreekpunt voor Implementatie Governance

Mag ik mij even voorstellen? Jan Punt (1959) is mijn naam. Gehuwd (1980), drie uitwonende kinderen. Woonachtig in de omgeving van Gouda. Het hele gezin is werkzaam in het onderwijs. Of er ook met liefde over het onderwijs is gesproken....

Het dienen van het onderwijs is, in alle verschillende functies die ik heb mogen bekleden, altijd mijn passie geweest. Eerst als onderwijzer (1980), later als intern begeleider en adjunct-directeur (1988) en daarna als directeur (1995), algemeen directeur (2001) en directeur-bestuurder (2011).

Werkzaam in een betrekkelijk kleine organisatie, kon ik het algemeen directeurschap (v.a. 2006) combineren met opdrachten voor WVS Onderwijs (waar ik per 1-8-2012 volledig in dienst ben getreden). In de meeste gevallen betrof het opdrachten als algemeen directeur. Er is vanwege de ruime ervaring weinig inwerktijd nodig om direct aan de slag te kunnen gaan.

Ook als bestuursadviseur en coach van leidinggevenden heb ik opdrachten vervuld. En niet te vergeten als schooldirecteur.... Op de scholen gebeurt natuurlijk het eigenlijke werk.

Een HBO+ studie mediation (2011) verrijkte mijn mogelijkheden in het interim-werk. Er is immers regelmatig sprake van (dreigende) conflictsituaties.

Mijn kwaliteit ligt vooral in de persoonlijke contacten: ieder vanuit een eigen verantwoordelijkheid en daarbij behorende rol in hun kracht zetten. Kernwoorden die bij mij horen zijn: authentiek, betrokken, open, integer, flexibel, vertrouwenwekkend, duidelijk, daadkrachtig en humoristisch!

In mijn vrije tijd ben ik bestuurlijk en pastoraal actief.

Mijn onderwijsvisie is ontleend aan de woorden van emeritus hoogleraar Pedagogiek, Prof. dr. Wim ter Horst: "Als de leerlingen van een school alles kwijt zijn wat afvraagbaar en toetsbaar is en dus in scores kan worden omgezet, wat ze dàn nog hebben overgehouden, dat bepaalt de kwaliteit van het onderwijs".

Meer over Jan

Referenties van Jan

Jan heeft in korte tijd het vertrouwen van de omgeving weten te winnen. Hij is een integere, vakbekwame, rustige en stabiele bestuurder a.i.. In het begin de kat uit de boom kijkend, maar die er daarna volledig met passie voor gaat. Een zeer plezierig mens om mee samen te werken.

VPCO De Basis, Hoofddorp

Jan is een gedegen, hard werkend persoon. Heeft kennis van zaken en weet zich goed aan te passen aan elke (veranderende) omstandigheid.

SPCOL, Lopik