Media

  • video

Gejo Griffioen

Interim-directeur

ggriffioen@wvsonderwijs.nl / 06 122 61 782

De verhouding tussen moeten, kunnen en willen bepaalt in hoge mate de kwaliteit van het werk en het succes. Daarbij is de motivatie van groot belang. Iedereen wil succesvol zijn. Daarom zoek ik bij de mensen binnen de organisatie naar de wijze waarop ze gemotiveerd zijn voor hun eigen werkzaamheden en naar de motivatie om onderdeel te zijn van het team en voor de organisatie te werken.

Mijn naam is Gejo Griffioen, geboren in 1959. In 2007 heb ik een start gemaakt als interim-manager bij WVS Onderwijs. Daarvoor heb ik ongeveer 25 jaar op verschillende scholen in het basisonderwijs gewerkt als groepsleerkracht, ict'er, adjunct-directeur en directeur. Die ervaringen en de ervaringen die ik heb opgedaan bij de interim-opdrachten op tien scholen, zijn een goede basis voor het werk dat ik nu doe, zoals het in korte tijd maken van een analyse van de situatie waarin een school zich bevindt.

Door het spreken van dezelfde taal, door transparant en helder te zijn, maak ik mijn positie en instelling duidelijk. Teamleden geven aan mij terug, dat zij in korte tijd het gevoel krijgen, dat de leiding in vertrouwde handen is. Dat het niet alleen bij gevoel moet blijven, is duidelijk. Op iedere school zijn bewust of onbewust situaties ontstaan, die verbeterd of veranderd moeten worden. Het is mijn taak om die veranderingen te onderbouwen naar het team toe. Ik richt mij op het verbeteren van de organisatie door middel van efficiëntie en meer professioneel denken. Door het opstellen van haalbare doelen, worden plannen en afspraken niet alleen gemaakt, maar ook uitgevoerd. Veranderingen en verbeteringen komen zo stap voor stap tot stand.

Mijn uitgangspunt is dat verschillen in personen en verschillende manieren van werken binnen teams aangewend kunnen worden om de kwaliteit van de school te verbeteren. Daarbij moet niet gezocht worden naar grijze compromissen, die gevonden worden na lang overleg, maar naar kleurrijke uitdagingen. De kennis en energie die aanwezig zijn, moeten efficiënt ingezet kunnen worden om de verschillende werkzaamheden mogelijk te maken. Ik zoek bij ieder teamlid naar de wil en de mogelijkheden om bij te dragen aan de gezamenlijke opdracht.

Die opdracht kan alleen succesvol zijn, als medewerkers daadwerkelijk meewerken aan het opbouwen van het grote geheel. Dat geeft naast positieve energie ook confrontaties en spanningsvelden, die individueel en indien nodig teambreed door mij benoemd en besproken worden.

Als interim-manager let ik op de signalen die teamleden afgeven. Als het klagen vermindert, het geloof in eigen kracht groeit en het vertrouwen op positieve resultaten voor de school toeneemt, kortom wanneer er meer plezier is, kan ik genieten van mijn werk.

Terug naar het begin van deze korte kennismaking;
'Nil Volentibus Arduum' (niets is moeilijk of onmogelijk voor hen die willen)

Meer over Gejo

Referenties van Gejo

Gejo werkt rustig, planmatig, constructief, zakelijk maar toch vriendelijk en communicatief helder.

Amstelwijs, Amstelveen

Gejo is een superdirecteur waar we veel van geleerd hebben.

De Basis, Hoofddorp