Media

  • video

Bert Wiltink

Interim-directeur

bwiltink@wvsonderwijs.nl / 06 104 80 497
aanspreekpunt voor WVS Intern Begeleider

De beste leerkracht is niet degene die het meeste in zijn leerlingen stopt, maar het beste uit zijn leerlingen haalt.

Wat een goede leerkracht voor een klas betekent, dat wil ik als onderwijsadviseur voor een team zijn. Als buitenstaander kom ik een team binnen en probeer me in korte tijd een beeld te vormen van de sterke en zwakke plekken, van de kansen en bedreigingen.
Vervolgens ga ik aan de slag om

  • Een plan van aanpak voor de zwakke punten te maken.
  • Het team positief te stimuleren en te enthousiasmeren om het beste uit zichzelf te willen halen.
  • De goede mensen op de juiste plaats te positioneren.
  • Communicatie onderling en de communicatie naar buiten te verbeteren.
  • Rust (terug) te brengen in de organisatie.
  • Spiegel te zijn voor de blinde vlekken van het team.

Tijd om mezelf voor te stellen: Mijn naam is Bert Wiltink (1960) en ik werk bijna 30 jaar in het basisonderwijs. Ik ben leerkracht geweest, intern begeleider, adjunct directeur en vervolgens 10 jaar directeur van een middelgrote basisschool. In heb de opleiding Schoolleider Primair Onderwijs met succes doorlopen. Kortom, ik ken het basisonderwijs van binnen en van buiten.
Mijn ervaring ligt voornamelijk in het reguliere basisonderwijs, maar ik heb ook in het speciaal basisonderwijs en in het speciaal onderwijs opdrachten gedaan. Daarnaast heb ik ervaring als coach en begeleider van directeuren.

Als onderwijsadviseur en interim-directeur voor WVS Onderwijs heb ik ervaring met het in korte tijd actief ingrijpen in een school om er voor te 'zorgen dat het beter werkt'. Kenmerkende woorden voor mijn functioneren zijn: communiceren, stimuleren, daadkrachtig acteren, visie ontwikkelen en het beste uit mensen en een team halen. Ik probeer dat te doen in een open transparante sfeer met humor en relativeringsvermogen. Het is mijn doel om bij mijn vertrek een team achter te laten dat in zichzelf gelooft, krachtig is en werkt vanuit een gemeenschappelijke visie.
Ik verheug mij op een goede samenwerking met u en ben graag bereid mij persoonlijk aan u voor te stellen.

Bert Wiltink

Meer over Bert

Referenties van Bert

Bert werkt rustig, planmatig, constructief, zakelijk maar toch vriendelijk en communicatief helder.

Amstelwijs, Amstelveen