Media

Adriaan Bax

Teamleider interne begeleiders

abax@wvsonderwijs.nl / 06 575 95 180

Sinds 2008 ben ik met veel plezier werkzaam bij WVS. Resultaat gericht met de menselijke maat!

Na mijn opleiding tot onderwijzer heb ik 12 jaar gewerkt als onderwijzer/hoofd der school in het lager onderwijs. In de aanloop naar het basisonderwijs werd de school, waar ik leiding aan gaf, experimentele basisschool.
In dezelfde tijd lonkte de studie en heb ik in de avonduren MO-A, MO-B en doctoraal orthopedagogiek en onderwijskunde gestudeerd aan de universiteit van Utrecht. Mijn leermeesters waren de professoren Kok en Stevens. Dit leidde o.a. tot een overstap naar de onderwijsbegeleiding. Na 10 jaar full time in vele scholen met kinderen, leerkrachten en teams gewerkt te hebben werd ik (parttime) rayoncoördinator.
Het begeleidingswerk bestond uit:

  • onderzoek van kinderen op het gebied van leer- en gedragsproblemen (GZ-psycholoog);
  • begeleiden van teams in het kader van zorg;
  • adviseren van gemeenten en schoolbesturen in het kader van fusies;
  • begeleiden van schoolteams bij fusies;afnemen van assessments bij leerkrachten;
  • coachen van leerkrachten bij re-integratie;
  • adviseren van Samenwerkingsverbanden.

In diezelfde jaren heb ik meegewerkt aan het schrijven van het boek en de bijbehorende cursus 'Verder met klassenmanagement' van Mariët Förrer en André Janssen (CPS).
Daarna mocht ik, wat we samen hadden ontwikkeld, vanuit de Marnix Academie handen en voeten geven in de praktijk.

Van 1992 tot 2004 heb ik in de avonduren modules rekenen en sociaal-emotionele ontwikkeling gegeven bij de opleiding tot remedial teacher aan het Seminarium voor Orthopedagogiek in Utrecht. Vanaf 2004 werd ik binnen de begeleidingsdienst full time manager van 2 expertiseteams: leerlingbegeleiding en taal.
Sinds 2008 ben ik werkzaam bij WVS Onderwijs. Motivatie: Wat is er mooier dan met beide benen in de school te staan?! Daar kan worden gedaan wat werkt! Graag wil ik mijn schat aan ervaring ten dienste stellen aan de werkers op de werkvloer. Het competentiegericht leren staat hierbij op de voorgrond. Mijn ideaal is – na een periode van interim-management – een school achter te laten met leerkrachten die zich competent voelen en zich willen blijven ontwikkelen in hun vak en zo willen blijven werken aan beter onderwijs.

Meer over Adriaan

Referenties van Adriaan

Adriaan was de juiste man op de juiste plaats: er kwam rust in de school en het bestuur. Je hebt veel gedaan voor de school, het team en de kinderen. Adriaan bedankt voor je inzet, je kwaliteiten en je kennis van zaken omtrent het onderwijs.

Woerdens Verlaat

Adriaan is een zeer professionele directeur a.i. met brede kennis van onderwijs en zorg. Hij kan goed luisteren en is tegelijkertijd duidelijk waar het gaat over professioneel gedrag.

CPOB, Tiel