Directeur basisschool of interim directeur basisonderwijs nodig?

Een goede/excellente school word je door een professionele samenwerking van alle medewerkers in het team. Dat de wijze van leiding geven door een directeur basisschool hierbij een belangrijke (succes)factor is, wordt onderschreven.

Spannend wordt het als de schoolontwikkeling en de kwaliteiten van de directeur op de basisschool niet (meer) passend lijken te zijn.

WVS Onderwijs heeft evenwichtige resultaatgerichte leidinggevenden. We vervullen de behoefte aan een daadkrachtige interim directeur basisschool, die focus aanbrengt en de medewerkers op een juiste wijze positioneert in de organisatie (medeverantwoordelijkheid geven, maar ook verantwoording vragen).

Wat wij bieden: