Bestuur & Toezicht (onderwijsadviseur / interim bestuurder / ondersteuning) - WVS Onderwijs

In het primair onderwijs hebben we te maken met zowel de professionele als de vrijwillige bestuurder. In beide situaties is het - om zeer uiteenlopende redenen - regelmatig een uitdaging om continuïteit en kwaliteit te realiseren.

WVS Onderwijs heeft ervaren (onderwijs)bestuurders, die sterk zijn in het maken van organisatie-analyses en oplossings- en resultaatgericht werken. Dankzij hun uitgebreide netwerken kan ook in specifieke situaties, bijvoorbeeld bestuurlijke krachtenbundeling of dreigend faillissement, passende ondersteuning worden geboden.

Ons bestuurlijk aanbod is: